Zabiegi chirurgiczne

Pomyśl o śródoperacyjnym obrazowaniu. Pomyśl – Siemens.