Koncepcja „zielonych szpitali” (Green+ Hospitals)

Zrównoważona infrastruktura dla placówek opieki zdrowotnej... - nie tylko ochrona środowiska